Alanında uzman profesörler eşliğinde, ülkemizin tarımdaki başarısını çok daha ileri taşımak amacıyla iki ayrı proje geliştirdik. En büyük amaçlarımızdan biri olan tarımda öngörülebilirliği sağladık. Böylece ürünlerde daha fazla verim ve düşük hastalık, müşterilerimize ise yüksek karlılık sağladık.

Sürekli gelişmekte olan teknoloji sayesinde günümüzde “akıllı” etiketi ile pek çok sektörde teknolojik donanım kullanımı yaygınlaşmıştır. “akıllı” sistemler sayesinde verimlilik artışı, zaman tasarrufu ve maliyetlerin azaltılması mümkündür. Büyük ölçekli üretim alanlarında karşılaşılan önemli sorunların çözümü, organizasyon yapısının daha sağlıklı işlemesi ve üreticilere sunulan karar destek çözümleri için geliştirilen Akıllı Bahçe Yönetim Sistemi aşağıda belirtilen uygulamalar ve zamanında önlem alınmadığında büyük problemlere sebep olabilen sorunların çözümleri için uygulama özelliklerini bünyesinde bulundurmaktadır.

Bahçe Yönetiminde Sık Karşılaşılan Sorunlar

Büyük alanlarda yapılan yetiştiricilik faaliyetlerinde dikilmiş/yer değiştirilmiş ağaçların belirli bir kimliğe sahip olmaması ve bu nedenle operasyonlar esnasında yaşanan karışıklıklar.

Danışmanlık hizmetleri esnasında saha personelinin ilgili ağaç veya bölge konusunda hatalı yönlendirmeler yapması

Ağaç tabanlı verimlilik ve gelişim takibinin verimli şekilde yapılamaması

Üretim modelinin daha çok tecrübe ve tahmin modelleri öngörülerek hazırlanması ve toplam ürün tahmininin kişisel uzmanlık / yeterlilik ile yapılması nedeniyle karşılaşılan sorunlar.

Önlenebilir hastalık ve sorunların zamanında tespit edilememesi ve sulama / gübreleme gibi maliyet kalemlerinin insan tabanlı tahmin üzerine belirlenmesi

Hastalık ya da çeşitli dış etkenler yüzünden vasfını yitirmiş ağaçların değiştirilmesi esnasında bahçe için belirlenmiş rolünün ( Tozlayıcı ) bilinmiyor olması sebebiyle verimlilik düşüşüne sebep olması.

Genel olarak belirtilmiş sorunlara ek olarak üretim sahasının zamana dayalı analiz, ölçümleme ve çeşitli testlere tabi tutulması gerekmekte ve bu işlemlerin dökümantasyonu ise bahçe büyüklüğü ile doğru orantılı olarak zorlaşmaktadır. Bu noktada Akıllı Bahçe Yönetim Sistemi bu sorunlara akıllı çözümler sunmaktadır. .

Bu Çözümler Aşağıdaki Gibidir;
 • Ada/Parsel Modelleme
 • Ağaç Takip Sistemi
 • Danışman-Üretici-Kontrolör Karar Destek Sistemi
 • Haritalama Sistemi
 • Raporlama Sistemi
 • Yapay Zeka Destekli Saha-Bölge İş İstasyonu
 • Mobil Veri Toplama İstasyonu
 • Arazi Verileri Toplama Sensörleri
  • Birim Yağış Miktarı Ölçüm İstasyonu
  • Birim UV Ölçüm İstasyonu
  • Periyodik İklim Koşulları Ölçüm İstasyonu ( Nem-Basınç-Hava Sıcaklığı )
  • Toprak Analiz Ölçüm İstasyonu
 • Ağaç Verileri Toplama Sensörleri
  • Yaprak Gelişimi Ölçüm İstasyonu ( Klorofil Ölçümü-Yaprak Alan Ölçümü-Yaprak Sıcaklığı Ölçümü)
  • Ağaç Gövde Ultrason İzleme İstasyonu
  • SAP FLOW Su Yürümesi Algılama Ünitesi
  • Gövde Çap Değişim/Büyüme Algılama Ünitesi
 • Çiçeklenme-Yapraklanma Başlangıç/Zirve/Bitiş Algılama Ünitesi
 • Genel Hastalık Tespit Ünitesi

Tarımın en zor yanlarından biri nesnel, karşılaştırılabilir, anlamlandırılabilir veri elde etmenin ve bu veriyi kullanıma hazır bilgiye dönüştürmenin zor olmasıdır. Ekonomi ve iklim kaynaklı çok sayıda faktörün tarımsal üretime etki ediyor oluşu bu zorluğun temel sebeplerindendir. İklim ve değişimi, toprak yapısı, çiftçi pratikleri, bitki besleme tercihleri, bitki koruma seçimleri, kullanılan tohum vb. önemli faktörleri ölçmeye çalışmak güncel pratikler ile çok pahalı iken anlamlandırmak da bir o kadar zordur. Bu durum tarımda öngörü, sürdürülebilirlik ve planlama problemlerine yol açmaktadır

Tarım alanlarının yıl boyunca takip edilmesinde uydu görüntüleri ve toprak haritaları gibi ölçeklenebilen ve ülke çapında veri elde edilebilen sistemlerin kullanılmasının alternatiflerine göre çok daha başarılı olduğu söylenebilir. Öte yandan görüntülerin yapay zeka kullanılarak çözümlenmesi ve bu büyük verinin anlamlandırılması önemli bir tarımsal bilgi potansiyeli oluşturmaktadır. Leverage’ın uydu görüntüleri ve toprak haritaları kullanarak oluşturduğu; sezon boyunca uydu görüntülerini takip ederek sezon başında ekili tarım alanlarını tespit eden, sezon içerisinde tarım ürünlerini sınıflandıran, ekili alan, hasar, rekolte ve hasat gibi bilgileri elde eden ve bu çıktıları sunan web platform hizmeti bulundurmaktadır.

Sizin İçin Neler Yapabiliriz ?

Ürün Sınıflandırma ve Ekili Alan Tespiti

Ekili alanları uydu görüntüleri ve yapay zeka yardımı ile sezon içerisinde algılıyor ve tarla tarla, ürün ürün sınıflandırıyoruz

Ürün Gelişim Takibi

Tarla bitkilerinin gelişimini görüntüleri ile haftalık olarak uydu takip ediyor; bitkiye, bölgeye tarlaya göre özel göstergeler ile en hassas sonuçları veriyoruz.

Hasat Öngörüleri ve Hasat Tespiti

Hasat durumunu gün gün takip ediyor, fiyatı rahatlıkla öngörerek alım pozisyonunu erkenden güvenle almanızı sağlıyoruz.

Rekolte ve Verim Tahmini

Tarla bitkilerinin parsel ölçeğinden ülke ölçeğine rekoltesini sezon içerisinde yüksek hassasiyetle tespit ediyor, bu sayede stratejik kararlarınızı almanızı sağlıyoruz.

Uydu Analizlerinden Görüntüler